Stipendium


Fam Barbro Johanssons flickstipendium
 
Målsättningen med stipendierna är att främja golf- och ledarskapsutveckling hos flickor på klubben. 


Kriterier för stipendiet
Stipendiet är uppdelat i två delar. En del ska gå till en flickjunior som utmärkt sig som en bra golfkompis, inkluderande och bidragit trevlig stämning ibland sina kamrater på klubben. En bra utveckling av det egna golfspelet är bidragande men inte nödvändig. Stipendiet är på 4 000 kr.

Den andra delen ska gå till en flicka som visat goda ledaregenskaper, inspirerat andra till att kanske börja eller fortsätta med golfen, hjälpt andra att utveckla sitt golfspel och fin kamratanda.
Stipendiet är på 6 000 kr.
 
Vem kan söka stipendiet?
Alla flickjuniorer kan söka eller bli nominerade. Det går alldeles utmärkt att nominera en golfkamrat till stipendiet.
 
Hur söker eller nominera man?
Man skickar ett mail med motivering till klubben på info@falsterbogk.se.
 
Vem utser stipendiaterna?
Representanter för Fam Johansson, Juniorkommittén och klubbledning.
 
Ansökningstid
För 2023 års stipendium gäller sista ansökning/nominering den 30/11. Pristagare annonseras i samband med klubbens årsmöte och prisceremoni hålls i samband med Futuredagen.