Medlemsavgifter


Medlemsavgifter   2018 2019
Senior över 36 8 300 8 600
Senior 26 - 35 6 500 6 700
Senior yngre 22 - 25 5 000 5 200
Junior 1 3 400   3 500
Junior 2 och flera i familjen 2 600   2 700
Provjunior 3 400 3 500
Vardagssenior 5 000 5 200
Lågsäsongsmedlem 5 400 5 600
Vilande 3 400 3 500
Passiv / Klubbhusmedlemskap 1 000 1 000
Overseas 1-årsmedlemsskap 3 800 4 000
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften