Medlemsavgifter


Medlemsavgifter   2021 2022
Senior över 36 9 100 9 300
Senior 26 - 35 7 100 7 300
Senior yngre 22 - 25 5 600 5 800
Junior 1 3 700   3 800
Junior 2 och flera i familjen 2 900   3 000
Provjunior 3 700 3 800
Vardagssenior 5 600 5 800
Lågsäsongsmedlem 6 000 6 200
Vilande 3 700 3 800
Passiv / Klubbhusmedlemskap 1 100 1 000
Overseas 1-årsmedlemsskap 5 000 5 200
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften

Tänk på att Medlem/årsavgiften delas upp i 
Medlemsavgift: 1000 kr
Spelavgift: resten av årsavgiften
För de som kan drar av träning/friskvårdsbidrag på företaget de jobbar på måste det då stå Spelrättsavgift på fakturan för att få beviljat avdrag enlift lagen.
Sista betalningsdag den 28 februari.


Skåpsavgifter
2021                        2022
Klädskåp    
Klädskåp stort 1 400                   1 500       
Dito med låda i damrummet 1 500                     1 600                  
Klädskåp litet                               750    800               
Bagvagnskåp    
Underskåp stort 1 300 1 400
Underskåp mindre 1 100 1 200
Överskåp stort 1 200 1 300
Överskåp mindre 1 100 1 200
Juniorskåp enkelt    300    300
Juniorskåp dubbelt    500    500
Batteriskåp med eluttag    700    700