Medlemsavgifter


Årsavgifter (medlems- + spelavgift)   2022 2023
Senior över 36 9 300 9 500
Senior 26 - 35 7 300 7 500
Senior yngre 22 - 25 5 800 6 000
Junior 1 3 800   3 900
Junior 2 och flera i familjen 3 000   3 100
Provjunior 3 800 3 900
Vardagssenior 5 800 6 000
Lågsäsongsmedlem 6 200 6 400
Vilande 3 800 3 900
Passiv / Klubbhusmedlemskap 1 200 1 300
Overseas 1-årsmedlemsskap 5 200 5 400
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften

Tänk på att Medlem/årsavgiften delas upp i 

Medlemsavgift: 1000 kr + Spelavgift (resten av årsavgiften)

För de som kan drar av träning/friskvårdsbidrag på företaget de jobbar på måste det då stå Spelrättsavgift på fakturan för att få beviljat avdrag enlift lagen.
Sista betalningsdag den 28 februari.


Skåpsavgifter
2022                        2023
Klädskåp    
Klädskåp stort 1 500                   1 600       
Dito med låda i damrummet 1 600                     1 700                  
Klädskåp litet                               800    850               
Bagvagnskåp    
Underskåp stort 1 400 1 500
Underskåp mindre 1 300 1 400
Överskåp stort 1 300 1 400
Överskåp mindre 1 200 1 300
Juniorskåp enkelt    400    450
Juniorskåp dubbelt    600    650
Batteriskåp med eluttag    800    850