Styrelsen


 
   
   
Peter Marcusson - Ordförande
Anna-Karin Hedenskog - Sekreterare 
Vald t.o.m. årsmöte 2020 Vald t.o.m. årsmöte 2021


Krister Kjellström - Ordf. Bankommittén
Åsa Söderberg - Skattmästare
Vald t.o.m. årsmöte 2020 Vald t.o.m. årsmöte 2021
 
 Christer Tedestål - Ordf. Fastighetskommittén  Mikael Moritz - Ordf. Elitkommittén
Vald t.o.m. årsmöte 2020
Vald t.o.m. årsmöte 2020
 
 
Gabriel Munck - Ordf. Tävlingskommittén 
 Charlotte Becker, Ordf. Juniorkommittén
Vald t.o.m. årsmöte 2021 Vald t.o.m. årsmöte 2020

 
Lars Wahlström - Ordf. Marknadskommittén 
 
Vald t.o.m. årsmöte 2021