Lokala regler


LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR FALSTERBO GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbens entre och på hemsidan (www.falsterbogk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
 
 
1. Out of bounds (Regel 18.2)
Definieras av vita pinnar och vita plattor samt på hål 13, 14 och 15 även av stängslet mot Fyrträdgården.
 
2. Pliktområden (Regel 17)
 
Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på hål 11 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3. När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja:
· lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)) eller
· lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller
· om det är ett rött pliktområde, lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)) eller
· använda droppzon för detta pliktområde.
 
Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att: När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen: Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas. När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.
 
 
4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Nytorvade bunkrar, i greenbunkern på hål 15 och samtliga bunkrar på hål 16 och 17 där boll har fastnat i vallen.
 
 
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är: På spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen. Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.
 
2. Området mellan vägen och Fyrträdgården (bakom 14:e green) tillhör vägen.
 
c) Organiska delar av banan
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
 
5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 
 
6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 
Beslutade av Falsterbo GK:s styrelse 2019-04-17