Bankommittén


Ledamöter
Krister Kjellström, ordf
Niklas Lindgren
Cecilia Rydbeck
Fredrik Hedenskog
Håkan Lindberg, adj
Jan Ekblom, adj
Carl-Otto Billesborg, adj

 
Bankommitténs uppgift att är besluta om klubbens skötselplan och om- och tillbyggnader av banan.
 
För närvarande arbetar bankommittén mycket med de säkerhetsproblem som vi har på och runt vår bana. Detta dels beroende på de många besökare som passerar genom vår bana dels med de hus som ligger nära banan.
 
För att följa upp det löpande arbetet som genomförs av vår banpersonal anlitar klubben en konsult från The Sports Turf Research Institute (STRI) Conor Nolan. Han hjälper och med svåra skötselfrågor och även som bollplank för löpande skötsel.
 
Genomförda projekt under 2016/2017 
- Avsluta projekt norr om fyrvägen på hål 9.
- Avsluta ombyggnationerna på hål 10.
- Kompletterande brunnar för ökat uttag av vatten.
- Två fairwaybunkrar på hål 7.
- Plantera sandrör, strandråg och ljung.
- Renovering av gul tee på 17 hålet.
- Komplettera med vit tee på hål 18.
- Gräsgångar på hål 8 och 18.
- Renovering av bunkrar på hål 2,3 och 4.
- Utveckla korthålsbanan på nedre delen av rangen.
- Dämme i Slusan.
- Ny dropzon på hål 11
 
Genomförda projekt 2017/2018 
- Renovering av greenområde på hål 2
- Byggnation av korthålsbana i slutet av rangen
- Greenområde på hål 3 renoveras
- Renovering av fariway och greenområde på hål 4
- Renovering av greenområde hål 5
- Ny backtee på hål 18
- Övningsbunker vid klubbhuset
 
Genomförda projekt under 2018/2019 
- Renovering av hål 16 och 17
 
Genomförda projekt under 2019/2020
-Renovering av hål 12
- Utökning av vattenreservoar på hål 6
 
Genomförda projekt under 2020/2021
- Renovering av hål 12 avslutas
- Utbyggnad av dammen mellan hål 11 och 12
- Fortsatt arbete med att uttöka tilgången till vatten
- Ny backtee på hål 16
- Klubben inför hektometersystem
 
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring bankommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.