Bankommittén


Ledamöter
Krister Kjellström, ordf
Niklas Lindgren
Maria Silfverschiöld
Fredrik Hedenskog
Håkan Lindberg, adj
Jan Ekblom, adj
Carl-Otto Billesborg, adj

 
Bankommitténs uppgift att är besluta om klubbens skötselplan och om- och tillbyggnader av banan.
 
För närvarande arbetar bankommittén mycket med de säkerhetsproblem som vi har på och runt vår bana. Detta dels beroende på de många besökare som passerar genom vår bana dels med de hus som ligger nära banan.
 
För att följa upp det löpande arbetet som genomförs av vår banpersonal anlitar klubben en konsult från The Sports Turf Research Institute (STRI) Conor Nolan. Han hjälper och med svåra skötselfrågor och även som bollplank för löpande skötsel.
 
Genomförda projekt 2015
Renovering av samtliga greenbunkrar på hål 7
Gräsgång runt 7:e greenområde
Renovering av utslagsplatser på hål 3, 7, 8, 12, 15 och 16
- Renovering av området vid röd tee på hål 12
Förtätning av vegitation kring maskinhall
Påbörjad höjning av fairway på hål 10
Påbörjad renovering av bunkrar norr om fyrvägen på hål 9
Komplettering av bevattningssytemet
Renovering av svackan bakom 6:e green
Plantering av sandrör och strandråg
Ekologiska nät i klitterna för att förhindra sandflykt
Dränerings- och luftningsarbeten
 
 
Genomförda projekt under 2016 
- Avsluta projekt norr om fyrvägen på hål 9.
- Avsluta ombyggnationerna på hål 10.
- Kompletterande brunnar för ökat uttag av vatten.
- Två fairwaybunkrar på hål 7.
- Plantera sandrör, strandråg och ljung.
- Renovering av gul tee på 17 hålet.
- Komplettera med vit tee på hål 18.
- Gräsgångar på hål 8 och 18.
- Renovering av bunkrar på hål 2,3 och 4.
- Utveckla korthålsbanan på nedre delen av rangen.
- Dämme i Slusan.
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring bankommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.