Marknads- och informationskommittén


Ledamöter
Peter Emilson, ordf
Jonas Lindström
Richard Blomstrand
Henrik Nilsson
Claes Lachmann
Cecilia Arkestad
Elisabeth Lewenhaupt
Jesper Hansson, adj
 
Marknads- och informationskommittén ansvarar i första hand för rekrytering av och kontakt med klubbens sponsorer.
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring marknadskommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.