Marknads- och informationskommittén


Ledamöter
Lars Wahlström, ordf
Jonas Lindström
Richard Blomstrand
Hubert Kjellgren
Peter Emilson
Therese Lachmann
Cecilia Arkestad
Jan Ekblom, klubbchef
Helen Nilsson, adj
 
Marknads- och informationskommittén ansvarar i första hand för rekrytering av och kontakt med klubbens sponsorer.
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring marknadskommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.