Juniormedlemskap


Här kan du läsa om vägen från nybörjare till medlem i Falsterbo GK
Om du har några frågor får du gärna kontakta klubbens kansli.
 
Klubben arrangerar varje vår och höst  nybörjarkurser för dig som vill testa på golf. Målsättningen med dessa kurser är att du ska få möjlighet att klara av ditt gröna kort. 
Man kan kalla det gröna kortet för golfens körkort.
 
Spelrätt

När du har klarat av ditt gröna kort kan du köpa en spelrätt här på klubben för 2000 kr. 
Denna spelrätt ger dig rätt att under eftermiddagar och kvällar gå ut och träna golf på den stora banan. Detta ska alltid göras tillsammans med någon som är 18 år eller äldre och som själv har max HCP 36,0. 
Här har du chansen att börja sänka ditt HCP. 
Som nybliven golfare börjar man alltid på HCP 54,0.
 
För dig som klarat ditt gröna kort och vill fortsätta att träna i grupp är nästa steg att anmäla sig till någon av klubbens träningsgrupper. Dessa grupper finns både på våren och hösten. Här är målet inte längre att ta grönt kort utan istället att bli en bättre golfare och få så sätt kunna sänka sitt HCP ytterligare.
 
När du lyckats nå HCP 46,0 eller lägre kvalificerar du dig för att bli provjunior i Falsterbo Golfklubb. Provjunior är du fram tills den dagen klubben erbjuder dig ordinarie medlemskap.
Som provjunior betalar du samma årsavgift som en ordinarie medlem och har tillgång till banan i den utsträckning ditt HCP tillåter. Dvs. har du HCP 36,0 eller lägre kan du delta i alla juniortävlingar och boka starttider när som helst under dagen. 

När du tagit dig ner till HCP 36,0 kan klubben erbjuda dig ett ordinarie medlemskap.
Spelrätt för juniorer

Regler angående spelrätt:
- Efter godkänd Grönt Kort-utbildning erhåller du 54 i hcp och du rätt att köpa en s.k. Spelrätt på FGK.
- Spelrätten kostar 2000 kr/år och köps i receptionen.
- Spelrätten ger dig rätt att tillsammans med en vuxen fadder, med max hcp 36.0, spela på banan då den inte är belagd, mestadels kvällar från kl 17
- Bokning sker via receptionen från kl 15 samma dag.
- Du kan inte vara medlem i någon annan klubb och samtidigt ha Spelrätt på FGK.
- Meningen med Spelrätten är att du ska kunna spela ner dig till hcp 45 och därmed kvalificera dig för Provjuniormedlemskap i FGK. Om man inom innevarande år kvalificerar sig för Provjuniormedlemskap erläggs endast mellanskillnaden från spelrätt till Provjunior.
- Spelrätten köps efter godkänd Grönt Kort-utbildning i receptionen.

 
Blankett för spelrätt hittar du här >>>
 
Blanket för medlemsansökan hittar du här >>>