Revisorer


Vid årsmötet 2023 valdes följande personer att vara FGK:s revisorer
 
Erik Mauritzson,aukt. revisor
Daniel Krook, revisor
Albin Larsson, suppleant
 
Revisorer väljs för ett år i taget