Revisorer


Vid årsmötet 2016 valdes följande personer att vara FGK:s revisorer
 
Hans Åke Angtoft, aukt. revisor
Robert Herslow
Lars Månsson, suppleant
Revisorer väljs för ett år i taget