Juniorkommittén


Ledamöter
Charlotte Becker, ordf
Ola Stenberg
Jesper Hansson
Simon Bluhme
Tobias Bohn
Fredrik Lindblad
Jonas Eriksson
Johan Thuman Svensson, adj
David Leet, adj
 
Under det gångna året har Juniorkommittén tillsammans med klubbens tränare arbetat intensivt för att förbättra och förnya juniorverksamheten.
 
Falsterbo Junior Akademi (FJA) som är ett sätt att organisera sommarträningen så att också de som inte spelar golf så många veckor varje år kan bli duktiga golfare. 
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring juniorkommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.

Läs mer om Juniorverksamheten klicka här »