Valberedning


Valberedningen skall bestå av sex personer, tre kvinnor och tre män, varav en kvinna och en man väljs vid årsmötet varje år.
 
Valberedningen har för närvarande följande sammansättning:
 
Peter Thulin
Barbor Oscarsson  
Peter Chamberlain 
Lena Hillstedt 
Fredrik Hedenskog 
Lena Lipe