Tävlingsbestämmelser


Tävlingsverksamheten är en spännande del i klubblivet!
 
Verksamheten ger en fantastisk möjlighet att träffa nya och gamla golfvänner och att samtidigt uppleva en härlig klubbgemenskap!
Vår klubb erbjuder olika former av singel-, par- och lagtävlingar.
 
Spelare som fyllt eller under året fyller 18 år äger rätt att deltaga i klubbens seniortävlingar om inget annat anges på tävlingsstatuterna. Samma rätt tillkommer spelare under 18 år med hcp högst 24.0. Juniortävlingar är öppna för spelare som under året fyller högst 21 år.
 
Anmälningsavgiften, som betalas före start, är 120 kr vid singeltävling och 240 kr/par vid partävling.
Ingår arrangemang utöver det vanliga (lunch/middag etc) framgår det i tävlingsprogrammet.
 
FGK:s vardags- och lågsäsongsmedlemmar får delta i lottade tävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag. Som vilande medlem har du dessvärre inte rätt att deltaga alls i klubbens tävlingar.
 
En del av tävlingarna är även öppna för icke medlemmar/gäst till medlem och är då markerade med en asterix (*) i tävlingsprogrammet.


TÄVLINGAR PÅ FALSTERBO GOLFKLUBB (utdrag från tävlingsprogrammet 2023)

MINA GOLFVÄNNER
Be att få dina golfkompisars Golf-ID. Lägg in dem i ditt register på Min Golf så behöver
du bara klicka på dem när du ska anmäla er till en partävling, boka en tid eller registrera en handicaprond.

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Rätt att deltaga har medlemmar i Falsterbo Golfklubb med officiell hcp, max 36.0,
om ej annat anges.
De i spelprogrammet med * utmärkta tävlingarna är öppna även för gästande spelare,
som uppfyller tävlingens kriterier och är medlem i erkänd golfklubb. Tävlingsdeltagare
som inte är medlem i FGK erlägger, där inget annat anges, gästgreenfee.

ÅLDERBESTÄMMELSER
Spelare som fyllt eller under året fyller 18 år äger rätt att deltaga i klubbens seniortävlingar.* Samma rätt tillkommer spelare under 18 år med hcp högst 24.0.
Juniortävlingar är öppna för spelare som under året fyller högst 21 år.
*om ej annat anges

ANMÄLAN TILL TÄVLING
Anmälan skall i första hand göras via www.golf.se och Min Golf, annars per telefon
040-47 00 78. Anmälan görs med Golf-ID.
Anmälningstid vänligen se anslag i klubbhuset eller info på Golf.se.

ALTERNATIV TEE
Herrar från +65 år kan välja att spela från tee 54.
Herrar från +70 kan välja att spela från tee 50.
Damer från +70 kan välja att spela från tee 40.
OBS! Detta ska meddelas vid anmälan till tävlingen.

STARTLISTA
Lista anslås på golf.se före första tävlingsdag.
Notera att starttiderna i programmet är preliminära.

FÖRETRÄDE
Tävlande har företräde på banan.

STARTAVGIFT
Avgift ska avläggas via golf.se och skall vara avlagd före start. När anmälningstiden har utgått och startlistan publicerad återbetalas ingen startavgift. 

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare, som har anmält sig till och lottats in i tävling, och som uteblir från start utan
giltigt skäl, skall betala 200 kr.

RESULTAT OCH SCOREINLÄMNING
Vid matchtävling meddelas resultatet via anslag eller till tävlingsledningen direkt.
I övriga tävlingar inlämnas signerade scorekort till tävlingsledningen direkt efter
avslutat spel.

HCP-ÄNDRINGAR
Vid klubbtävlingar som är registrerade i Golfens IT-System (GIT) justeras din handicap i
de flesta fall per automatik, dock ej i olottade tävlingar