Tävlingsbestämmelser


Tävlingsverksamheten är en spännande del i klubblivet!
 
Verksamheten ger en fantastisk möjlighet att träffa nya och gamla golfvänner och att samtidigt uppleva en härlig klubbgemenskap!
Vår klubb erbjuder olika former av singel-, par- och lagtävlingar.
 
Spelare som fyllt eller under året fyller 18 år äger rätt att deltaga i klubbens seniortävlingar om inget annat anges på tävlingsstatuterna. Samma rätt tillkommer spelare under 18 år med hcp högst 24.0. Juniortävlingar är öppna för spelare som under året fyller högst 21 år.
 
Anmälningsavgiften, som betalas före start, är 120 kr vid singeltävling och 240 kr/par vid partävling.
Ingår arrangemang utöver det vanliga (lunch/middag etc) framgår det i tävlingsprogrammet.
 
FGK:s vardags- och lågsäsongsmedlemmar får delta i lottade tävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag. Som vilande medlem har du dessvärre inte rätt att deltaga alls i klubbens tävlingar.
 
En del av tävlingarna är även öppna för icke medlemmar/gäst till medlem och är då markerade med en asterix (*) i tävlingsprogrammet.