Tävlingskommittén


Ledamöter
Krister Kjellström, ordf
Fredrik Ydell
Marianne Ljung
Helen Nilsson, adj
Jan Ekblom, Klubbchef
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring tävlingskommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.