Tävlingskommittén


Ledamöter
Gabriel Munck, ordf
Krister Kjellström
Susanne Leet
Helen Nilsson, adj
Jesper Hansson, adj
 
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring tävlingskommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.