Historia i korthet


An outstanding links
Orden kommer från Major David Blair, Captain i The Royal & Ancient Golf Club of S:t Andrews, i samband med att han besökte Falsterbo. Och visst är det i många stycken en unik bana.

"Links" var från början det undulerade sandiga landskapet utanför de skotska kuststäderna. Ofta mynnade en bäck eller å ut i landskapet. Pålandsvinden förde sand in över ängarna strax bakom själva stranden. Fåren höll gräset lågt. Det var där det började.

När vi nu talar om links är det kustnära banor som har denna karaktär. Typiskt är ängarna med de vilda blommorna, ´gorse´-buskarna, vilda rosor och ljung, möjligen några tallar.

Första banan på Strandbaden
Vid bildandet av Falsterbo Golfklubb 1909 spelade man på en bana vid Strandbaden. Det var emellertid dålig gräsväxt på området där banan låg.
Området i väster ut mot fyren och Ule Nabbe utgjorde betesmark och där var torven bättre. I början av 1911 erhölls tillstånd av Skanörs och Falsterbo Allmänna Rådstuga att arrendera en del av nämnda område och när säsongen startade stod en ny 9-hålsbana klar på området utanför Kolabacken. Golfspelare samsades med kreatur, hästar och gäss.

Professionisten Robert Turnbull från Köpenhamns GK var den sakkunnige som klubben anlitade vid anläggandet av banan. Han hade inga kvalifikationer som golfarkitekt men uppfattade det väsentliga, de ofta små men ändå viktiga nivåskillnaderna och sänkorna med utomordentlig gräsväxt för att passa som greener.

18-hålsbanan invigd 1930
Falsterbo Golfklubbs 18-hålsbana invigdes sommaren 1930. Då banan togs i spel 1930 ingick inte nuvarande 16:e och 17:e hålen på Nabben. De anlades senare då området därute blivit något torrare. 1934 var de hålen färdiga. Banan har sedan inte ändrats i sin sträckning.

Falsterbobanan ligger på ett unikt vackert område i naturreservatet Flommen. 1930 var golfspelare tämligen ensamma om att vistas inom området. Då bröts vågorna från Öresund mot dem från Östersjön utanför 17:e utslagsplatsen.

Hemmaborna i Falsterbo hade oftast sjön som sin arbetsplats. På 18:e hålet fanns då en större bod för ålafiskarna och de hade pålverk för sina nät ut från stranden vid 18:e.Fågelsträcken gick över banan som de gjort i tusentals år. Strandskatorna och tofsviporna häckade på banan.

Doktor Gunnar Bauer var den som formade 18-hålsbanan och han gjorde det efter naturen på ett utomordentligt sätt. Han utnyttjade väl de relativt små variationerna som finns i terrängen, väl medveten om samspelet med den ständigt närvarande och växlande vinden som snabbt kan förändra banans karaktär.

Efter det att 18-hålsbanan varit igång ett tiotal år visade det sig att det inte gick att klara bevattningen av greenerna från grävda brunnar med transportabla pumpar. De flesta greenerna sänktes därför 20-30 centimeter, 1:a och 13:e sänktes nästan en meter.
När sedan också ett bevattningssystem togs i bruk 1953 förbättrades greenernas kvalitet ytterligare.Sedan Gustaf Rudebecks grundläggande studier på 1940-talet är Falsterbo internationellt känt för sitt flyttfågelsträck på hösten. Antalet ornitologer som kommer till Falsterbo - särskilt för att beskåda rovfågelsträcken - har ökat kraftigt under senare år.

Också spelet på banan har ökat väsentligt under senare år. Med det ökade spelet kom också problem med bl a en kraftig kompaktering på både fairways och greener.

Den stora ombyggnaden på 90-talet
I början av 1990 aktualiserades en allmän uppdatering av banan. Golfbanearkitekten Peter Nordwall anlitades och en generalplan togs fram. Planen innefattade ingen ändring av den ursprungliga layouten. Däremot innehöll den ett stort antal förändringar sovitt avser utslagsplatser, bunkerplaceringar och ombyggnad av några greener.

Skälen till greenombyggnaderna var speltekniska i kombination med att en höjning ansågs nödvändig. Peter Nordwall har utformat greenområdena som vi nu har på hål 3, 6, 8-11 och 17. Dessa byggdes åren 1995-1999. Han lyckades med sin design få väsentligt intressantare greenområden på dessa hål.
De goda resultaten av dessa arbeten ledde till fortsatta diskussioner kring övriga greener. Stor enighet förelåg om att också bygga om dessa.
Ombyggnaden av greenerna uppdrogs åt banarkitekten Peter Chamberlain, tidigare head pro på Falsterbo. Peter Chamberlain har med fin känsla förstärkt linkskaraktären och medverkat till att även övriga hål fått spännande greenområden med möjlighet till varierande flagg-placeringar. Arbetet med de resterande elva greenerna genomfördes under några intensiva höstmånader 2000 och 2001.

En dröm i uppfyllelse - efter 50 år
Sommaren 2002 var det så dags att återinviga Gunnar Bauers banan med nya spännande, mer undulerade greener. Samtidigt har banan fått ett sofistikerat nytt bevattningssystem och vattentillgången säkrats, så att även våra högst belägna fairways (en meter över havet!) kan hålla god kvalitet.
En dröm för Gunnar Edstrand, klubbens ordförande 1945-1963, har gått i uppfyllelse. Han skrev i klubbens 50-årsskrift: "Närmast siktar vi på att bygga om våra låga platta greens till högre belägna, begränsade av lägre bunkers och med mera kuperad karaktär". Det tog nästan 50 år!