Medlemsavgifter


Medlemsavgifter   2020 2021
Senior över 36 8 900 9 100
Senior 26 - 35 6 900 7 100
Senior yngre 22 - 25 5 400 5 600
Junior 1 3 600   3 700
Junior 2 och flera i familjen 2 800   2 900
Provjunior 3 600 3 700
Vardagssenior 5 400 5 600
Lågsäsongsmedlem 5 800 6 000
Vilande 3 600 3 700
Passiv / Klubbhusmedlemskap 1 000 1 100
Overseas 1-årsmedlemsskap 4 000 5 000
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften

Tänk på att Medlem/årsavgiften delas upp i 
Medlemsavgift: 1000 kr
Spelavgift: resten av årsavgiften
För de som kan drar av träning/friskvårdsbidrag på företaget de jobbar på måste det då stå Spelrättsavgift på fakturan för att få beviljat avdrag enlift lagen.