Medlemsavgifter


OBS!! Notera att den extra förhöjda årsavgiften på 200 kr/senior under åren 2024-2028 inkluderas inte i tabellen som beslutades vid extra årsstämman 2023 angående finansieringen av renovering, om- och tillbyggnad av klubbhuset. 
Årsavgifter (medlems- + spelavgift)   2024 2025
Senior över 36 9 900 10 300 
Senior 26 - 35 7 900 8 300
Senior yngre 22 - 25 6 400
6 800
Junior 1 4 100 4 300
Junior 2 och flera i familjen 3 400 3 600
Provjunior 4 100 4 300
Vardagssenior 6 400 6 800
Lågsäsongsmedlem 6 800 7 200
Vilande 4 100 4 300
Passiv / Klubbhusmedlemskap 1 500 1 700
Overseas 1-årsmedlemsskap 5 900 6 300
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften

Tänk på att Medlem/årsavgiften delas upp i 

Medlemsavgift: 1000 kr + Spelavgift (resten av årsavgiften)

För de som kan drar av träning/friskvårdsbidrag på företaget de jobbar på måste det då stå Spelrättsavgift på fakturan för att få beviljat avdrag enlift lagen.
Sista betalningsdag den 28 februari.

 
Inga skåpsavgifter 2024 pga renovering, om- och tillbyggnad av klubbhuset
Skåpsavgifter
2024                     2023
Klädskåp    
Klädskåp stort                 1 600       
Dito med låda i damrummet                    1 700                  
Klädskåp litet                                  850               
Bagvagnskåp    
Underskåp stort   1 500
Underskåp mindre   1 400
Överskåp stort   1 400
Överskåp mindre   1 300
Juniorskåp enkelt        450
Juniorskåp dubbelt       650
Batteriskåp med eluttag      850