Medlemskap


Ordinarie medlem och Hedersmedlem
Senior >35, Senior 26-35, Senior yngre 22-25, Juniorer
- obegränsad spelrätt enligt de regler som gäller för spel med avseende på hcp och tidbokning.


Vardagsmedlem
Vardagsmedlemskap beviljas inte längre än för de som redan är i den kategorin. 
- spelrätt på vardagar utom sex veckor under högsäsong (v 26-31).
- får delta i lottade tävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag.
- får spela på FGK max tre gånger under perioden 22 juni - 9 augusti mot erläggande av 900 kr i greenfee. Vid fler speltillfällen under samma period får spel ske mot erläggande av ordinarie greenfee. Övrig tid mot erläggande av gästgreenfee.


Lågsäsongsmedlem
Lämpar sig för golfare som spelar mest utanför högsäsong.
- spelrätt alla dagar 15/8-15/6
- får delta i lottade tävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag.
- får spela på FGK max tre gånger under perioden 22 juni - 9 augusti mot erläggande av 900 kr i greenfee. Vid fler speltillfällen under samma period får spel ske mot erläggande av ordinarie greenfee. Övrig tid mot erläggande av gästgreenfee.

Vilande medlem
Om man känner att inte tiden finns för tillfället eller om en skada uppstått är ett byte till Vilande medlem kanske ett alternativ. Helst ser klubben detta som en kortvarig lösning och att du inom något år växlar upp till ordinarie eller lågsäsongsmedlem. 
- får spela på FGK max tre gånger under perioden 22 juni - 9 augusti mot erläggande av 900 kr i greenfee. Vid fler speltillfällen under samma period får spel ske mot erläggande av ordinarie greenfee. Övrig tid mot erläggande av gästgreenfee.
- har inte rätt att deltaga i klubbens tävlingar.
- anmäls till SGF som aktiv och är därmed försäkrad och får spela på andra banor.
- besked om uppväxling till ordinare medlemskap ska ske senast 31/10.

Overseas Member
En Overseas Member skall vara medlem i erkänd utländsk golfklubb samt vara av icke-skandinavisk nationalitet och utan tillgång till bostad i Sverige. Dessutom krävs en stark anknytning till FGK.
- medlemskap beviljas för ett år i taget
 - inträdesavgift betalas inte.
- samma rättigheter som ordinarie medlem när det gäller spel på banan och deltagande i tävlingar.

Passiv/Klubbhus medlem
Passiv/Klubbhusmedlem har ingen spelrätt på banan men får utnyttja klubbens faciliteter och deltaga i klubblivet. Om man byter till detta så behöver man ansöka om aktivt medlemskap igen och då även betala inträde. 


Provjuniormedlem
Provjuniormedlemskap gäller för juniorer som nyligen erhållit hcp 45. Provjuniormedlem har rätt att deltaga i juniortävlingar enligt samma bestämmelser som gäller för ordinarie juniormedlemmar. När man kommer ner till hcp 36,0 kommer man med till uttagningen till ordinare juniormedlem. 
För samtliga ovanstående kategorier betalar FGK följande avgifter till Svenska Golfförbundet:
- medlemsavgift
- prenumeration på Svensk Golf
- ansvars- och olycksfallsförsäkring.

Spelrätt för juniorer
- Efter godkänd Grönt Kort-utbildning erhåller du 54 i hcp och du rätt att köpa en s.k. Spelrätt på FGK.
- Spelrätten kostar 2000 kr/år och köps i receptionen.
- Spelrätten ger dig rätt att tillsammans med en vuxen fadder, med max hcp 36.0, spela på banan då den inte är belagd, mestadels kvällar från kl 17
- Bokning sker via receptionen från kl 15 samma dag.
- Du kan inte vara medlem i någon annan klubb och samtidigt ha Spelrätt på FGK.
- Meningen med Spelrätten är att du ska kunna spela ner dig till hcp 45 och därmed kvalificera dig för Provjuniormedlemskap i FGK. Om man inom innevarande år kvalificerar sig för Provjuniormedlemskap erläggs endast mellanskillnaden från spelrätt till Provjunior. 
- Spelrätten köps efter godkänd Grönt Kort-utbildning i receptionen. Blankett för spelrätt »
 

Intresseanmälan för medlemskap
Om ni väljer att sikta på ett framtida medlemskap i Falsterbo GK, ber vi Er fylla i en Intresseanmnälan och skicka in ansökan till oss.
Blankett - klicka här »

Medlemsavgifter  klicka här »


Byte av medlemskategori för nästkommande säsong är möjligt t.o.m 31/10.
För kategoribyte därefter tillkommer en avgift på 500 kronor. Kategoribyte efter 15/1 är ej möjligt.