Banans utveckling


En gammal bana i ständig utveckling
 
Genomförda projekt under 2019/2020
-Renovering av hål 12
- Utökning av dammen på hål 6

Genomförda projekt under 2020/2021
- Renovering av hål 12 avslutas
- Utbyggnad av dammen mellan hål 11 och 12
- Ny backtee på hål 16
- Klubben inför hektometersystem