Ordningsföreskrifter


Start från hål 1:
Från den 25/5 får start, oavsett tid på dygnet, endast ske från hål 1
 
Företräde för banpersonal
Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 
Företräde för grupp på senare hål
Grupp som befinner sig längre fram på banan har företräde framför grupp på tidigare hål. Undantag härifrån gäller hål 10 där spelare som befinner sig på tee har företräde framför de som befinner sig på tee på hål 13.
 
Speltempo
En fyrboll kan utan stress spela Falsterbos bana på maximalt 4 timmar och ronder skall därför inte ta längre tid än så. Under högsäsong övervakar klubbens starter och golfvärd säkerhet och speltempo på banan och alla spelare på banan är skyldiga att följa deras instruktioner. Om spelare inte klarar att hålla tempot och inte håller sin plats på banan kan golfvärd be dem att spela snabbare, att plocka upp bollen och gå till nästa hål eller att avbryta ronden.
 
Genomsläpp vid letande
En grupp som letar efter en förlorad boll ska senast efter 3 minuter släppa igenom efterföljande grupp. Letandet får inte överstiga 3 minuter per eftersökt boll.
 
Långsamt spel
En grupp skall, då det genom långsamt spel skapats ett tomt framförvarande hål, släppa igenom efterföljande grupp.
 
Vintergreener/Provisoriska greener
Flaggplacering visar vilka greener som är i spel.
 
Klubbens fairwaymattor skall användas
Klubbens fairwaymattor skall användas på hela spelfältet. Klubbledningen beslutar om tiden för användandet.
 
Krattning av bunker
Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. Krattning efter spel i bunker är obligatoriskt.
 
Lägga tillbaka torv
Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras.
 
Nedslagsmärken
Det är obligatoriskt att ha med sig och använda greenlagare.
 
Cykling på banan
Cykling på banan är förbjudet.
 
Hundar är tillåtna på banan utom under perioden 25 JUNI - 15 AUGUSTI
Hundar får fr o m 2016 medföras kopplade på banan. Hänsyn skall visas såväl på banan som kring övningsområden och restaurang.
Obs! Under högsäsong 25 juni-15 augusti råder hundförbud på banan. 
 
Företräde för icke golfspelare
Icke golfspelare som vistas på vägen har företräde. Det är viktigt att flanörer på banan visas hänsyn.
 
Klädsel
Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset. Bar överkropp är inte tillåtet.
Huvudbonader bärs inte inomhus. Spikskor är endast tillåtet i entré, reception
och omklädningsrum.
 
Bagvagnsförbud i klubbhuset
Bagvagnar får inte köras i klubbhuset.
 
Mobiltelefoner
Spelare bör försäkra sig om att mobiltelefoner som medförs på banan inte stör andra spelare. Mobilsamtal i klubbhuset är inte tillåtet.
 
Utebliven start
Vid upprepad incident debiteras medlemmar en administrativ avgift på 250 kr per gång de uteblivit från bokad tid. Gäster debiteras full greenfee om de uteblir från bokad starttid.

 
Tidbokning
Bollrännan är numera borta och samtliga tider på dygnet är bokningsbara. Om ni inte har en tid bokad när ni anländer till klubben och det är stängt i receptionen så ber vi er att logga in på terminalen och boka upp tiden ni tänkte spela på.
Under högsäsong 27 juni - 15 augusti gäller följande bokningsregler: Spel från klockan 17:00 kan bokas från klockan 15:00 samma dag. Spel före klockan 08:00 kan bokas tidigast från klockan 17:00 dagen innan och då gäller endast tvåbollar. 
 
Maximal sammanlagd handicap
Sammanlagd hcp i en boll får vara högst 120.

Bollrännan har upphört
Läs ovan under Tidsbokning
 
Ankomstregistrering
En spelare i bollen skall ankomstregistrera sig själv och övriga spelare senast 15 minuter innan start. Detta kan göras i terminalen i entrén eller via personal i receptionen.

Avbokningsregler
Starttider före kl 12:00 ska avbokas senast kl 17:00 dagen innan. Starttider efter kl 12:00 ska avbokas senast samma dag kl 9:00.
 
Golfbil
Privata golfbilar/mopeder får inte framföras på banan. Golfbilar/mopeder finns att hyra mot uppvisande av läkarintyg. För att undvika att den känsliga miljön i naturreservatet och golfbanans spelytor inte slits mer än nödvändigt begränsas antalet rundor med golfbil/moped till maximalt 8 per dag.
 
JUNIORER – BARN UNDER 10 ÅR
Juniorer är mycket välkomna till klubben. Av säkerhetsskäl måste barn under 10 år åtföljas av en vuxen person vid sin vistelse på klubbens område. Golfklubben är i sig en farlig miljö med  risk att bli träffad av golfbollar eller en golfklubba. Biltrafiken till och från  klubbhuset är en annan riskfaktor. Ta väl hand om barnen. De är klubbens framtid!

ÖVNINGSOMRÅDE
Driving range
FGK:s övningsområde kantas av badhytter och en badstrand till höger samt bebyggelse till vänster. Fotgängare passerar över rangen. Säkerheten är viktig. Anvisningarna som är anslagna vid driving rangen måste ovillkorligen följas.

Putting green
Endast puttning är tillåtet på puttinggreenen. 

Chipping green
Chipping får endast ske mot chippinggreen. Slag från övningsbunker får endast ske mot angiven flagga. 

Övningsbunker
Det finns tre bunkrar.
Två är belägna vid greenen i slutet av rangen och den tredje finns vid chippinggreenen nära klubbhuset. 

Korthålsbana
I slutet av rangen finns även en korthålsbana. Här får barn träna i sällskap av en ledare.
 
 
Före kl. 8.00 tillåts endast tvåbollar. Ensamspelare kan spela men har ingen företrädesrätt.