Valberedning


Valberedningen skall bestå av sex personer, tre kvinnor och tre män, varav en kvinna och en man väljs vid årsmötet varje år.
 
Valberedningen har för närvarande följande sammansättning:
 
Valda t.o.m. årsmöte 2024
Helen Roos
Edvin Stenberg
 
Valda t.o.m. årsmöte 2025
Katarina Andrén
Johan Perulf
 
Valda t.o.m. årsmöte 2026
Fredrik Streijfert
Therese Lachmann