Valberedning


Valberedningen skall bestå av sex personer, tre kvinnor och tre män, varav en kvinna och en man väljs vid årsmötet varje år.
 
Valberedningen har för närvarande följande sammansättning:
 
Peter Chamberlain (Vald t.o.m. årsmötet 2020)
Lena Hillstedt (Vald t.o.m. årsmötet 2020)
Ann Stern (Vald t.o.m. årsmötet 2019)
Tomas Roos (Vald t.o.m. årsmötet 2019)
Anette Roth (Vald t.o.m. årsmötet 2018)
Hans Appelgren (Vald t.o.m. årsmötet 2018)