Lokala regler


FALSTERBO GOLFKLUBB
 
Följande lokala regler och föreskrifter gäller för allt spel på klubben om inget annat bestämts för specifik tävling. Tillfälliga lokala regler anslås på klubbens anslagstavla.
 
I Lokala regler hänvisas till aktuell golfregel. Ha med ett ex av golfreglerna i bagen eller ladda ner appen "R&A Regler för golfspel" i din mobil. Där finns såväl fullständiga "Regler för golfspel" som "En snabb vägledning i golfreglerna" samt en "Quiz" med regelfrågor på olika nivåer. Regelböckerna finns att köpa på klubben.
 
LOKALA REGLER
 
Out of bounds – Regel 27
 
Banans gräns definieras av vita pinnar samt vita plattor.
På hål 12 och 15-18 betraktas banans yttre gräns mot havet som sidovatten.
(Sandklitter på hål 18 får beträdas av golfspelare.)
 
Vattenhinder – Regel 26
 
Vattenhinder identifieras med gula pinnar/plattor
Sidovattenhinder identifieras med röda pinnar/plattor


Hål 11
Droppzon
Om en boll är i vattenhindret, eller det är så gott som säkert att en boll som inte hittats är i vattenhindret på hål 11, får spelaren
(i)   fortsätta enligt Regel 26-1, eller
(ii)   som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen framme till vänster
 
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Bollen är i spel om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade banan, även om den rullar ur droppzonen eller närmare hålet.
 
Provisorisk boll
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 11, får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av ovanstående alternativ.
 
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret, måste spelaren fortsätta med denna.
 
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
 
Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
 
Onormala markförhållanden – Regel 25-1
 
Mark under arbete markerat med blå pinnar
Lättnad får tas enligt Regel 25-1b.
 
Mark under arbete markerat med blå-vita pinnar
Området är ”mark under arbete” från vilket spel är förbjudet.
Om en spelares boll ligger i området eller om detta påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1b.
 
Gröna pinnar med rep
Hänvisning: ”Gå inte här”. Spel tillåtet.
 
Hindrande föremål – Regel 24
 
Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

Avståndsplattor 
Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 gäller.
Plattor i marken, vita 100 m och svarta 150 m, anger avstånd till greenens mittpunkt.
 
Oflyttbara hindrande föremål nära green (t.ex. sprinklerlock)
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt Regel 24-2.

Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: 
Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
 
Om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt:
Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som
(a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i puttlinjen och
(c) inte är i ett hinder.
 
 
Hål 14 – området mellan vägen och Fyrträdgården
Området mellan vägen och Fyrträdgården (bakom 14:e green) tillhör vägen.
Regel 24-2 gäller.
 
Hjälpmedel – Regel 14
 
Avståndsmätare tillåten
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.
 
Om en spelare under ronden använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet, vindriktning o.s.v.) bryter spelaren mot Regel 14-3.
 
Plikt för Brott mot en lokal regel
Matchspel – Förlust av hål; Slagspel - Två slag.
 
 
FÖRESKRIFTER               
 
Bunkerkrattor
Hela krattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 
Banpersonal har företräde på banan
Spelare måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 
Icke golfspelare som vistas på området har företräde
Vänta med ditt slag tills ingen riskerar att träffas.
Låt gående och cyklister passera med god marginal.
 
Ropa ”Fore” om du slår Out of bounds
Banan gränsar till parkeringsplats, klubbhusterrass och trädgårdar där folk vistas.