Lokala regler


 
FALSTERBO GOLFKLUBB                         
 
 
LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020 FÖR FALSTERBO GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och på hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
 
Out of Bounds– Regel 18.2
 
Banans gräns definieras av vita pinnar och vita plattor samt
på hål 13, 14 och 15 även av stängslet mot Fyrträdgården. 
Höger om fairway på hål 15 begränsas banans gräns av kreatursstaket som finns höger om cykelstigen som går från fyren till området vid 16:e green.

 
Pliktområden  – Regel 17
Alla pliktområden är röda och kan vara markerade med röda pinnar, plattor eller linjer. Om markeringar saknas, definieras gränsen av pliktområdets naturliga gränser, dvs där marken börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten.

 
Hål 11
Om en boll är i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och ett med ett slags plikt:
·        Ta lättnad enligt R17.1 eller
·        som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen framme till vänster. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt R14.3


Green – Regel 13
Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
spelaren,
klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
 
Onormala markförhållanden – Regel 16
 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller gröna pinnar med rep eller på annat sätt angetts som mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.
2. Områden definierat av blå-vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden
 
Oflyttbara tillverkade föremål – Regel 16
 
Avståndsplattor 
Avståndsplattor är oflyttbara tillverkade föremål.
Plattor i marken anger avstånd till greenens mittpunkt: Runda kopparplattor i fairway 100 m, 150 m och 200 m.
 
Hål 14 – området mellan vägen och Fyrträdgården
Området mellan vägen och Fyrträdgården (bakom 14:e green) tillhör vägen.
 
Lättnad 
Störande inverkan av oflyttbara tillverkade föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har dessutom följande lättnadsalternativ för:
Oflyttbara tillverkade föremål nära green (t.ex. sprinklerlock)
Om bollen ligger på spelfältet får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1
när ett oflyttbart tillverkat föremål är i spellinjen och om föremålet är
på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.
Undantag: Ingen lättnad om den valda spellinjen är uppenbart orimlig!
 
Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 
Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 
FÖRESKRIFTER               
 
Bunkerkrattor
Hela krattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 
Banpersonal har företräde på banan
Spelare måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 
Icke golfspelare som vistas på området har företräde
Vänta med ditt slag tills ingen riskerar att träffas.
Låt gående och cyklister passera med god marginal.
 
Ropa ”Fore” om du slår Out of bounds
Banan gränsar till områden där folk vistas: trädgårdar, parkeringsplats, klubbhusterrass m.m.
 
2022-09-09