Valberedning


Valberedningen skall bestå av sex personer, tre kvinnor och tre män, varav en kvinna och en man väljs vid årsmötet varje år.
 
Valberedningen har för närvarande följande sammansättning:
 
Valda t.o.m. årsmöte 2023
Ann Stern
Per Larsson 
 
Valda t.o.m.  årsmöte 2022
Fredrik Hedenskog 
Lena Lipe
 
Valda t.o.m. årsmöte 2021
Peter Thulin
Barbor Oscarsson