Valberedning


Valberedningen skall bestå av sex personer, tre kvinnor och tre män, varav en kvinna och en man väljs vid årsmötet varje år.
 
Valberedningen har för närvarande följande sammansättning:
 
 
Valda t.o.m.  årsmöte 2022
Fredrik Hedenskog 
Lena Lipe  


Valda t.o.m. årsmöte 2021
Peter Thulin
Barbor Oscarsson  
 
 
Valda t.o.m. årsmöte 2020
Peter Chamberlain 
Lena Hillstedt