Medlemsavgifter


Medlemsavgifter   2017 2018
Senior över 36 8 000 8 300
Senior 26 - 35 6 300 6 500
Senior yngre 22 - 25 4 800 5 000
Junior 1 3 300   3 400
Junior 2 och flera i familjen 2 500   2 600
Provjunior 3 300 3 400
Vardagssenior 4 800 5 000
Lågsäsongsmedlem 5 200 5 400
Vilande 3 300 3 400
Passiv 1 000 1 000
Overseas 1-årsmedlemsskap 3 600 3 800
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften