Medlemsavgifter


Medlemsavgifter   2019 2020
Senior över 36 8 600 8 900
Senior 26 - 35 6 700 6 900
Senior yngre 22 - 25 5 200 5 400
Junior 1 3 500   3 600
Junior 2 och flera i familjen 2 700   2 800
Provjunior 3 500 3 600
Vardagssenior 5 200 5 400
Lågsäsongsmedlem 5 600 5 800
Vilande 3 500 3 600
Passiv / Klubbhusmedlemskap 1 000 1 000
Overseas 1-årsmedlemsskap 4 000 4 200
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften

Tänk på att Medlem/årsavgiften delas upp i 
Medlemsavgift: 1000 kr
Spelavgift: resten av årsavgiften
För de som kan drar av träning/friskvårdsbidrag på företaget de jobbar på måste det då stå Spelrättsavgift på fakturan för att få beviljat avdrag enlift lagen.