Lokala regler


 
FALSTERBO GOLFKLUBB                         
 
 
LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020 FÖR FALSTERBO GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och på hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
 
Out of Bounds– Regel 18.2
 
Banans gräns definieras av vita pinnar och vita plattor samt
på hål 13, 14 och 15 även av stängslet mot Fyrträdgården.
 
Pliktområden  – Regel 17
 
 
Hål 11 – alternativ
Droppzon
När bollen är i ett pliktområde på hål 11 har spelaren ytterligare ett lättnadsalternativ förutom de som anges i Regel 17.1d, nämligen
·         att droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen belägen framme till vänster
(Obs Bollen får inte peggas och måste stanna i droppzonen!)
 
Provisorisk boll
Om en spelare inte vet om bollen är i pliktområdet på hål 11, får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3. Spelaren får då välja
 
·         Lättnad med slag och distans -Regel 17.1d(1)
·         Lättnad med flagglinjen – Regel 17.1d(2)
·         Lättnad genom att droppa en boll i droppzonen
 
 
Om den ursprungliga bollen hittas utanför pliktområdet, måste spelaren fortsätta med denna.
 
Om den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet får spelaren antingen spela den ursprung-liga bollen som den ligger eller fortsätta med den provisoriska bollen (med ett slags plikt).
 
När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.
 
Onormala markförhållanden – Regel 16
 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller gröna pinnar med rep eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 
Oflyttbara tillverkade föremål – Regel 16
 
Avståndsplattor 
Avståndsplattor är oflyttbara tillverkade föremål.
Plattor i marken anger avstånd till greenens mittpunkt: vita 100 m och svarta 150 m.
 
Hål 14 – området mellan vägen och Fyrträdgården
Området mellan vägen och Fyrträdgården (bakom 14:e green) tillhör vägen.
 
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara tillverkade föremål får tas enligt Regel 16.1.
 
Spelaren har dessutom följande lättnadsalternativ för
 
Oflyttbara tillverkade föremål nära green (t.ex. sprinklerlock)
Om bollen ligger på spelfältet får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1
när ett oflyttbart tillverkat föremål är i spellinjen och om föremålet är
på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.
Undantag: Ingen lättnad om den valda spellinjen är uppenbart orimlig!
FÖRESKRIFTER               
 
Bunkerkrattor
Hela krattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 
Banpersonal har företräde på banan
Spelare måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 
Icke golfspelare som vistas på området har företräde
Vänta med ditt slag tills ingen riskerar att träffas.
Låt gående och cyklister passera med god marginal.
 
Ropa ”Fore” om du slår Out of bounds
Banan gränsar till områden där folk vistas: trädgårdar, parkeringsplats, klubbhusterrass m.m.
 
 
 
2020 - 06 - 12