Lokala regler


 
FALSTERBO GOLFKLUBB                         
 
LOKALA REGLER 2024 FÖR FALSTERBO GK
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och på hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (Matchspel -Förlust av hål. Slagspel-två slags plikt).
 
1. Out of Bounds– Regel 18.2
Banans gräns definieras av vita pinnar och vita plattor, samt
på hål 13, 14 och 15 av stängslet mot Fyrträdgården.
Höger om fairway på hål 15 begränsas banans gräns av kreatursstaket som finns höger om cykelstigen som går från fyren till området vid 16:e green.
 
2. Pliktområden – Regel 17
Alla pliktområden är röda och kan vara markerade med röda pinnar, plattor eller linjer. Om markeringar saknas, definieras gränsen av pliktområdets naturliga gränser, dvs där marken börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten.
 
Hål 11
Om en boll är i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och ett med ett slags plikt:
·         Ta lättnad enligt R17.1 eller
·         som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen framme till vänster. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt R14.3

3. Onormala markförhållanden – Regel 16
a) Mark under arbete
 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller gröna pinnar med rep eller på annat sätt angetts som mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.
 
2. Ett område definierat av blå-vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 
b) Oflyttbara tillverkade föremål
 
1. Oflyttbara tillverkade föremål nära green
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har ett extra alternativ för att ta lättnad när oflyttbara tillverkade föremål är på eller nära green och på spellinjen:
Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är på eller inom två klubblängder från green, och inom två klubblängder från bollen. Men fullständig lättnad måste tas, vilket innefattar både fysisk inverkan och inverkan på spellinjen.
Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a
 
2. Avståndsplattor 
Avståndsplattor är oflyttbara tillverkade föremål.
Plattor i marken anger avstånd till greenens mittpunkt: Runda kopparplattor i fairway 100 m, 150 m och 200 m.
 
3. Hål 14
Området mellan vägen och Fyrträdgården (bakom 14:e green) tillhör vägen.
 
4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
 
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 
5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 
6. Scorekortsansvar
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.
 
  
FÖRESKRIFTER                                
 
Bunkerkrattor
Hela krattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 
Banpersonal har företräde på banan
Spelare måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 
Icke golfspelare som vistas på området har företräde
Vänta med ditt slag tills ingen riskerar att träffas.
Låt gående och cyklister passera med god marginal.
 
Ropa ”Fore” om du slår Out of bounds
Banan gränsar till områden där folk vistas: trädgårdar, parkeringsplats, klubbhusterrass m.m.
 
Uppadterades 2024-04-03