Medlemskap


Ordinarie medlem och Hedersmedlem
Senior >35, Senior 26-35, Senior yngre 22-25, Juniorer
- obegränsad spelrätt enligt de regler som gäller för spel med avseende på hcp och tidbokning.


Vardagsmedlem
Vardagsmedlemskap beviljas inte längre än för de som redan är i den kategorin. 
- spelrätt på vardagar utom sex veckor under högsäsong (v 26-31).
- får delta i lottade tävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag.
- får spela på FGK max tre gånger under perioden 25 juni -  12 augusti mot erläggande av 900 kr i greenfee. Vid fler speltillfällen under samma period får spel ske mot erläggande av ordinarie greenfee. Övrig tid mot erläggande av gästgreenfee.


Lågsäsongsmedlem
Lämpar sig för golfare som spelar mest utanför högsäsong.
- spelrätt alla dagar 15/8-15/6
- får delta i lottade tävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag.
- får spela på FGK max tre gånger under perioden 25 juni - 12 augusti mot erläggande av 900 kr i greenfee. Vid fler speltillfällen under samma period får spel ske mot erläggande av ordinarie greenfee. Övrig tid mot erläggande av gästgreenfee.


Vilande medlem
Medlem, som av olika skäl inte har möjlighet att spela, kan beviljas ett vilande medlemskap för ett år i sänder.
- får spela på FGK max tre gånger under perioden 25 juni - 12 augusti mot erläggande av 900 kr i greenfee. Vid fler speltillfällen under samma period får spel ske mot erläggande av ordinarie greenfee. Övrig tid mot erläggande av gästgreenfee.
- har inte rätt att deltaga i klubbens tävlingar.
- anmäls till SGF som aktiv och är därmed försäkrad och får spela på andra banor.
- återgår till ordinarie medlemskap nästa år.
- besked om uppväxling till ordinare medlemskap ska ske senast 31/10-2017.Overseas Member
En Overseas Member skall vara medlem i erkänd utländsk golfklubb samt vara av icke-skandinavisk nationalitet och utan tillgång till bostad i Sverige. Dessutom krävs en stark anknytning till FGK.
- medlemskap beviljas för ett år i taget
 - inträdesavgift betalas inte.
- samma rättigheter som ordinarie medlem när det gäller spel på banan och deltagande i tävlingar.


Provjuniormedlem
Provjuniormedlemskap gäller för juniorer som nyligen erhållit hcp 54. Provjuniormedlem har rätt att deltaga i juniortävlingar enligt samma bestämmelser som gäller för ordinarie juniormedlemmar. När man kommer ner till hcp 36,0 kommer man med till uttagningen till ordinare juniormedlem. 
För samtliga ovanstående kategorier betalar FGK följande avgifter till Svenska Golfförbundet:
- medlemsavgift
- prenumeration på Svensk Golf
- ansvars- och olycksfallsförsäkring.
 
Svensk Golf
Medlem som önskar få tidningen Svensk Golf sänd till utlandsadress får dock betala 300 kr extra.


Passiv medlem
Passiv medlem har ingen spelrätt på banan men får utnyttja klubbens faciliteter och deltaga i klubblivet.

Intresseanmälan för medlemskap
Om ni väljer att sikta på ett framtida medlemskap i Falsterbo GK, ber vi Er fylla i en Intresseanmnälan och skicka in ansökan till oss. Blankett - klicka här »

Medlemsavgifter  klicka här »


Byte av medlemskategori för nästkommande säsong är möjligt t.o.m 31/10.
För kategoribyte därefter tillkommer en avgift på 500 kronor. Kategoribyte efter 28/2 är ej möjligt för innevarande säsong.