Tidsbokning


Tidbokning
Samtliga tider på dygnet är bokningsbara. FGK har tagit bort bollrännan. Alla tider är nu bokningsbara. Om ni inte har en tid bokad när ni anländer till klubben och det är stängt i receptionen så ber vi er att logga in på terminalen och boka upp tiden ni tänkte spela på.

Under perioden 1 juli - 11 augusti gäller följande bokningsregler: 

Spel före kl 08.00 kan bokas tidigast från kl 17.00 dagen innan och då endast 2-bollar. Observera att före kl 8.00 under högsäsong får endast 2-bollar starta. Start får bara ske från hål 1 (greenklippning pågår).
Startförbud gäller på morgonen om man inte har bokat starttid. 
Spel från kl 17.00 kan bokas från kl 15.00 samma dag. 

Sammadag - bokningen 1 juli - 11 aug
Tiderna kl 11.30-12.20 är tider som går att boka samma dag från kl 8.00 på golf.se och även i receptionen. Observera att dessa tider kan vara bokade i förväg för olika arrangemang.
 
Tider reserverade för medlemmar:
Alla helger, från april till slutet av november, mellan 09.00–11.00 är reserverade för medlemmar. Under högsäsong utökar vi till 09.00 - 11.00 alla dagar samt eftermiddagar 14.00–14.50. Under högsäsong finns det dessutom samma dag tider 11.30-12.20 för spontangolf.

Max antal samtidiga bokningar:
Som medlem har du under högsäsong möjlighet till 3 samtidiga bokningar varav två på lör-, sön- o helgdag. Högsäsong gäller mellan datumen 1/7 - 31/8. Utanför högsäsong kan varje medlem ha 5 samtidliga bokningar.

Maximal sammanlagd handicap för gäster
Sammanlagd hcp i en boll får vara högst 120.
 
Bollrännan har upphört
Läs ovan under Tidsbokning

Ankomstregistrering
En spelare i bollen skall ankomstregistrera sig själv och övriga spelare senast 15 minuter innan start. Detta kan göras i terminalen i entrén eller via personal i receptionen.
 
Avbokningsregler
Starttider före kl 12:00 ska avbokas senast kl 17:00 dagen innan. Starttider efter kl 12:00 ska avbokas senast samma dag kl 9:00.

Utebliven start
Vid upprepad incident debiteras medlemmar en administrativ avgift på 250 kr per gång de uteblivit från bokad tid. Gäster debiteras full greenfee om de uteblir från bokad starttid.