Hedersmedlemmar


Falsterbo Golfklubb har för närvarande sju hedersmedlemmar. Hedersmedlem väljs vid årsmötet.

Liv Wollin
Styrelseledamot 1979-2003. Ordförande i Tävlingskommittén fram till 2003. En av Sveriges och världens bästa golfare på amatörsidan: vann 10 SM, 8 SKIM och 8 SISM. Utsågs till årets golfspelare 1966 och 1968. Deltog i tio VM och nio EM. Var med om att spela hem Lag-SM till FGK 1977-1985! Liv är en synnerligen god ambassadör för Falsterbo såväl på som utanför golfbanan. Valdes till hedersmedlem av årsmötet 1995.

Per Erlandsson
Klubbens ordförande 1988-1995. Styrelseledamot 1970-1982. Eldsjäl bakom PLM Open, Volvo Open och Scandinavian Masters. Utvecklade klubbens sponsorprogram och var initiativtagare till den generalplanen för banan "FGK 2009", som var grunden till de under 1995-2001 genomförda ombyggnaderna. Per har ett genuint golfkunnande som han använde till att utveckla klubben på ett utomordentligt sätt. Valdes till hedersmedlem av årsmötet 1996.

Bengt Modéer
Bengt Modéer invaldes i styrelsen 1981 som ordförande i juniorkomittén. 1989-1995 var Bengt sekreterare och vice ordförande. Klubbens ordförande åren 1996-2006, en händelserik tid med bl a ombyggnaden av våra greenområden, ny bevattning och vattendom samt ny banverkstad. Bengt har med stark känsla för klubbens traditioner, samspelet mellan golfbana och natur samt golfspel på elitnivå på ett förtjänstfullt och engagerat sätt lett förändringsarbetet på klubben. Vald till hedersmedlem av årsmötet 2007.

Göran Bernhoff
Under sina 10 år i styrelsen, varav 9 år som ordförande, har Göran varit mycket drivande. Han var huvudansvarig för det stora arrangemang som 100-årsjubileet innebar och har stor delaktighet i klubbens vidare utveckling och den avsevärt förbättrade ekonomin. Detta har inneburit att stora satsningar på banan kunnat genomföras, vilket bla inneburit en höjd ranking såväl nationellt som internationellt. Vald till hedersmedlem av årsmötet 2017.
 
Peter Marcusson
Under sina 12 år i styrelsen varav 4 år som ordförande har Peter bidragit med ett stort engagemang i golfklubben. Som ordförande i Bankommittén har Peter varit en drivande kraft till banans fina utveckling. Ett ideellt arbete och engagemang som kommer ge glädje för våra medlemmar många år framöver.
 
Anna-Karin Hedenskog
Anna-Karin har under mer än 50 år haft ett exceptionellt engagemang i klubben. Sedan 2006 har Anna-Karin varit ledamot i styrelsen och fr.o.m. 2007 innehaft sitt långvariga åtagande som klubbens sekreterare. 
Anna-Karin har helt ideellt bjudit oss övriga medlemmar på mycket av sin tid och kunskap - hon är en medlem med ett stort hjärta för klubben och som under många år av sitt liv gjort stora insatser för denna.

Krister Kjellström
Krister har varit tävlingsledare i 45 år samt drivit klubbens tävlingskommitté i 12 av dessa. Krister är sedan många år tillbaka ledamot i styrelsen och har varit djupt engagerad i banans utveckling genom sitt ordförandeskap i bankommittéen. 
Krister har under många år visat ett varmt engagemang för klubben, vilket inte bara visat sig genom hans långvariga styrelsearbete. Krister har även - med sitt goda humör och enorma kunskap om klubben - varit ett stort stöd för kansli, banpersonal och medlemmar.