Till sidans innehåll

Banprojekt

Nytt gräs 5e fairway

Nytt gräs 5e fairway efter dräneringsarbete

Öppnat bunkrar på 11an

Nyrenoverade bunkrar på 11an

Nytorvad bunker vid 18e green

Öppnat bunkrar 16e

Nyöppnade bunkrar 16e

1ans damtee

Renoverad damtee 1an

Torvning hål 11

Torvning hål 11

Torvning hål 4

Gräsgång mellan hål 1 och 2

Ny torv hål 11

Förbättring av gångväg till hål 7

Ny torv hål 12

Inplantering av Strandråg hål 5

Nytt backtee hål 12

Renovering av Juniorgreen

Efter torvnng av Juniorgreen

Orange tee hål 11

Mycket regnvatten hål 17

Renovering och torvning kring verkstaden

Grusad gång hål 15 ersätts med gräs

2014-10-02 Heléne von Matérn

Professionals at Falsterbo

David Leet

David Leet is head professional at Falsterbo since 1990.

1912-1947
William Hester
1948-1950
Alec Kemp
1951-1954
Don Probyn
1955-1959
Ray Steele
1960-1964
Pat Coombs
1965-1970
Peter Longmoore
1971-1989
Peter Chamberlain
1990-
David Leet

 

Welcome to Falsterbo Golf Club

FGK logo

Fyrvägen 34, SE-239 40 Falsterbo

Phone: +46 40 47 00 78

Fax: +46 40 47 27 22

Email: info@falsterbogk.se


Roth

Roth