Till sidans innehåll

Banprojekt

Nytt gräs 5e fairway

Nytt gräs 5e fairway efter dräneringsarbete

Öppnat bunkrar på 11an

Nyrenoverade bunkrar på 11an

Nytorvad bunker vid 18e green

Öppnat bunkrar 16e

Nyöppnade bunkrar 16e

1ans damtee

Renoverad damtee 1an

Torvning hål 11

Torvning hål 11

Torvning hål 4

Gräsgång mellan hål 1 och 2

Ny torv hål 11

Förbättring av gångväg till hål 7

Ny torv hål 12

Inplantering av Strandråg hål 5

Nytt backtee hål 12

Renovering av Juniorgreen

Efter torvnng av Juniorgreen

Orange tee hål 11

Mycket regnvatten hål 17

Renovering och torvning kring verkstaden

Grusad gång hål 15 ersätts med gräs

2014-11-04 Heléne von Matérn

Skanörs Gästis logo