Till sidans innehåll

Banprojekt

Bilderna ligger i ordningen äldst till nyast. På så vis kan du enkelt följa utvecklingen av banan.

Ny torv hål 12

Strandråg hål 5

Nytt backtee hål 12

Renovering av Juniorgreen

Juniorgreen torvad

Orange tee hål 11

Torvning kring verkstaden

Gräsgång hål 15

Renoverad bunker hål 7

8:e tee torvad

7:e teeområde

7:e fairwaybunker

15:e tee efter klippning

Tallplantering vid verkstaden

7:e område öppnat

16:e backtee

12:e teeområde torvat

13:e bunker färdig

Gång mellan hål 1 och 2

Lagade hålor fw

Gång mot 8: tee

Lagar hålor 10:e fw

2015-06-27 Jesper Hansson

Moregolf