24-2-2022

Kallelse till årsmöte


Falsterbo Golfklubbs medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte för stadgeenliga val och
beslut.
Lördagen den 26 mars 2022 kl. 15.00
i Falsterbo Församlingshem, Skoltorget, Falsterbo