Klubbkommittén


Ledamöter
Elisabet Söderbäck, ordf
Wiveca von Seth Renée
Peter Schiptjenko
 
Vi i klubbkommittén är mycket glada för att så många medlemmar i alla generationer kommer till våra aktiviteter.
 
Aktiviteterna har till syfte att att värna om klubbkänslan och bidra till att FGK blir en mötesplats för alla medlemmar.
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring klubbkommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.