Medlemskap för juniorer


De olika stegen när man har tagit Grönt kort för att bli medlem. 

Intresseanmälan
Första steget är att fylla i en Intresseanmälan för medlemskap. Denna skickas/lämnas in i receptionen. Det kostar 300 kr och när betalningen är erlagd sker registrering. 
Blankettklicka här » 
 
Spelrätt
Efter godkänd Grönt Kort-utbildning får du 54 i hcp.
 
För att spela på banan så måste man köpa en s.k. spelrätt på FGK. Denna spelrätt kostar 1600 kr/år och köps i receptionen. Spelrätten ger dig rätt att tillsammans med en fadder, med max hcp 36.0, spela på banan då den inte är belagd, mestadels kvällar och tidiga morgnar. Du kan inte vara medlem i någon annan klubb och samtidigt ha spelrätt på FGK.
 
Meningen med spelrätten är att du ska kunna spela ner dig till hcp 45 och därmed kvalificera dig för Provjuniormedlemskap i FGK.
Spelrätten köps efter godkänd Grönt Kort-utbildning.
Du spelar från 150-metersmarkeringen på banan och spelar varje hål som par 3.
Läs mer och printa gärna ut detta  - klicka här » 
Blankett för spelrätt klicka här »

Provjuniormedlem
Provjuniormedlemskap gäller för juniorer som nyligen erhållit hcp 45. Provjuniormedlem har rätt att deltaga i juniortävlingar enligt samma bestämmelser som gäller för ordinarie juniormedlemmar. När man sen har kommit ner till hcp 36,0 kommer man i kategorin till medlemsintagningsgruppen. Den gruppen erbjuder sen ordinare medlemskap om det finns plats i klubben att bli ordinarie. 

Ordinarie juniormedlem 
Intagningsgruppen erbjuder dig ordinarie medlemskap om lediga platser finns. Detta ger dit rätt till obegränsad spelrätt enligt de regler som gäller för spel med avseende på hcp och tidbokning.